Skatteutjämning kan kompensera turistkostnader

TCO-ordföranden Sture Nord tycker att skatteutjämningssystemet ska användas för att kompensera landets turistorter för de fördyringar som turismen innebär.

- För kommuner där befolkningen tre- eller fyrdubblas under turistsäsong, så är det inte rimligt att kostnader för till exempel VA-nät hamnar bara på kommunen, säger Sture Nord.

Han tycker också att staten har ett ansvar att se till att regioner med svag ekonomi och hög kommunalskatt får arbetstillfällen när till exempel nya myndigheter skapas.

En annan viktig faktor för att få fart på tillväxten är högskolor, enligt Sture Nord. Få reformer har betytt så mycket för tillväxt, företagande och nya jobb, säger han.