Försök till katalogbedrägeri

Polisen har fått in en anmälan om bedrägeriförsök. Ett företag har erbjudits att köpa plats i en företagskatalog, men det visade sig att det inte var den katalog som företagaren trodde.

Eftersom katalogföretaget finns i Stockholm har fallet lämnats över till Stockholmspolisen