Slite hamn

Upphandlingen godkänd av rätten

Tekniska nämnden gjorde inte fel när den beslutade att låta just Skanska bygga om och till Slite hamn. Det har länsrätten beslutat.

Byggföretaget NCC hade överklagat upphandlingen av hamnbygget.

NCC hävdade att Skanskas anbud inte stämde överens med anbudsunderlaget och inte redovisat de handlingar som krävts i förfrågningsunderlaget. Trots det antogs Skanskas bud.

Men länsrätten tolkar anbudsunderlaget mera fritt och anser inte att nämnden gjorde fel när den utsåg Skanska att utföra arbetet.

NCC hade tolkat anbudsunderlaget mer strikt och därmed gett ett högre bud.

Totalt beräknas ny- och ombyggnaden av Slite hamn kosta över 60 miljoner kronor.

Ombyggnaden görs dels för att kunna ta emot Kustbevakningens nya fartyg och dels för att gasbolaget Nord Stream ska kunna lägga ut gasledningen i Östersjön.

Slite hamn kommer efter ombyggnaden också att kunna ta emot fler och större fartyg.