Varannan svensk vill ha skogsdag

Skogsstyrelsen anordnar sedan drygt tio år tillbaka årligen en Skogens Dag över hela landet. I en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna vill 52 % av de tillfrågade ha en nationell dag kallad ”Skogens Dag”.

Skogens Dag vänder sig till både barn och vuxna. Tanken är att man tillsammans ska lära sig mer om skogen och vad den har att erbjuda, säger Mari Nilsson som samordnar Skogens Dag på Skogsstyrelsen.

I år genomförs Skogens Dag den 31 augusti på Skogsholm utanför Visby.