Gotlandstrafiken

En del av dagens regler är stelbenta

Om man låter färjorna köra en halvtimme långsammare än idag så skulle det innebära att man inte kan köra sex turer om dagen under högsäsong.

Det säger Gotlandsbolagets vd Jan-Erik Rosengren.

- Och under resten av året skulle det innebära att den färja som kommer in klockan tolv idag skulle komma in klockan ett i stället, eftersom det blir 30 minuter längre tid i varje riktning.

Som Radio Gotland kunde berätta i måndags, så kom en rad förslag fram i en ny rapport till näringsdepartementet och då bland annat att färjorna skulle kunna gå långsammare för att spara pengar och minska utsläpp.

- Förslaget om att minska antalet turer till Oskarshamn under lågsäsong är teoretiskt möjligt, men för godstrafiken skulle det innebära en katastrof, för där har vi lika mycket gods som till Nynäshamn, säger Rosengren.

Däremot håller han med utredarna om att en en del av dagens regler är för stelbenta.

- Jag tycker att det man kan ta till sig av det här är det som man redan gjort, alltså att rederiet får friare möjligheter att sätta priser, så att det blir billigare när få vill åka och lite dyrare när många vill åka.