Ekoturismen växer på Gotland

Ekoturismen växer snabbt på Gotland, med en femdubbling av antalet ekoturist-företag. Samtidigt har antalet ekoturistiska upplevelser gått från en enda till 100-talet idag.