Östersjön

Jordbruksministern vill öka torskfisket

Jordbruksminister Eskil Erlandsson kommer att rösta för EU-kommissionens förslag när det gäller nya torskfiskekvoter för Östersjön.

Förslaget innebär att man vill tillåta en viss ökning av torskkvoten både i det östra och västra beståndet i Östersjön, under förutsättning att alla länder verkligen följer den plan för skötsel av fiskbestånden som EU har antagit.