Visby

Tillstånd till hamnarbeten

Miljödomstolen ger Gotlands kommun tillstånd att riva en del av kajen i Visby hamn och sen förstärka kajen med stålspånt.
I domen ingår också rätten att muddra i Visby hamn.

Kommunen får också dispens från dumpningsförbudet för att tippa muddermassorna på allmänt vatten. Muddermassorna beräknas till omkring 36 000 kubikmeter.

Däremot får rivningsmassorna från kajen inte dumpas i havet.

Miljödomstolen ställer också villkor när det gäller buller från hamnarbetena, särskilt nattetid.

Kommunen vill komma igång med underhållet i Visby hamn så snart som möjligt. Enligt miljödomstolen får arbetena inte pågå under perioden april till augusti.