Ekonomiska problem i Graip

Idrottsklubben Graip har stora ekonomiska problem. För två år sedan byggde idrottsklubben en ishall i Slite. Kommunen ger i dag klubben ett årligt stöd på 800 000 kronor. Men det räcker inte.

Klubben vill nu att kommunen går in med ytterligare 600 000 kronor ytterligare per år.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidraget till Graip utökas med 300 000 kronor per år och att det då ska täcka kostnaden för is i hallen under fem månader och skötsel av en konstgräsplan i Slite.

En del av pengarna tas från Othemsvallen i Othem som då läggs ner.