Östergarn

Hamnen i Herrvik har skadats

Många boende i Östergarn oroas över att hamnen i Herrvik skadats. Det är den yttre södra piren i Herrviks hamn som vågorna gröpt ur.

Kommunen har uppmärksammats på skadorna, men har svarat utvecklingsbolaget i Östergarn att det inte finns pengar att reparera piren för.

Eftersom Östergarnsborna anser att risken är överhängande för att hamnen ska skadas ytterligare, har de vänt sig till länsstyrelsen för att få hjälp att rädda en av bygdens huvudnäringar.