Undersökning om livet på Gotland

Nu ska ettusen gotlänningar i åldern 18-84 år få säga hur de tycker att det är att leva på Gotland. Frågorna handlar bland annat om hur man som gotlänning uppfattar sina möjligheter till arbete och utbildning, hur trygg man känner sig, och hur nöjd man är med kommunikationerna.

I enkäten, som skickas ut av Gotlands kommun, handlar det även om hur vad man tycker om kommunens tjänster och service som skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, gator och renhållning.

Enkäten innehåller också frågor om hur man ser på möjligheterna till inflytande på politiken och de kommunala besluten.

Resultatet kommer att redovisas i mitten av december och används som underlag i kommunens arbete med att förbättra för invånarna. Det är tredje gången motsvarande enkätundersökning genomförs.