Greenpeace kritiserar kommunledning

”Det är obegripligt att ni, Gotlands kommunstyrelse-ledamöter, eventuellt tänka rösta för kalkbrytning i Ojnarskogen i Bunge”. Det skriver Greenpeace Nordic i ett öppet brev till kommunstyrelsen på Gotland.

Greenpeace påpekar att området i Bunge är ett Natura 2000-område och finns med i Naturvårdsverkets nationalparksplan med bland annat många unika växter. 
Kalkbrytningen hotar också det gotländska vattnet påpekar Greenpeace.

”Att välja att bryta kalk kring Ojnareskogen är ytterst kortsiktigt och dumdristigt”, anser Greenpeace som tycker att enastående naturvärden då går tillspillo.

Miljödomstolen kommer senare i år att avgöra om Nordkalk skall få bryta kalksten på området eller inte.