Arla

Inget mjölkpulver till Kina

Inget mjölkpulver från Gotland eller Sverige har exporterats till Kina där spädbarn dött av det skadliga ämnet melanin som tillsatts i mjölkpulver, uppger ledningen för Arla.

Däremot är mejerikoncernen Arla inblandad så till vida att Arlas samarbetspartner mejeriet Mengniu i Kina har produkter som visat sig innehålla spår av giftet.

De aktuella produkterna har nu dragits bort från marknaden och mjölkpulvertillverkningen vid mejeriet i Kina har tillsvidare stoppats.