Hushållningssällskapet

Ansöker om 300 000 kronor i bidrag

Hushållningssällskapet på Gotland ansöker om oförändrat anslag, 300 000 kronor, för nästa år.

I sin ansökan hänvisar sällskapet bland annat till satsningen på att bevaka den viltgående russflocken på Lojsta hed, Stiftelsen Vanges Museigård i Burs och Gotlands lantbrukmuseum i Havdhem.

Hushållningssällskapet har också engagerat sig i och varit projektansvarig för olika utvecklingsprojekt för att vidareutveckla lantbruket och småföretagarverksamheten på den gotländska landsbygden.