Budget

Extra anslag till Rikstrafiken

Regeringen kompenserar nu Rikstrafiken för höga oljepriser. Det höga världsmarknadspriset på olja har gjort att Rikstrafikens utgifter för färjetrafiken till och från Gotland har ökat kraftigt.

För att inte Rikstrafiken ska tvingas avstå från annan trafik, ökar regeringen anslaget för trafikavtal i sin budget med sammanlagt 122 miljoner kronor för 2008 och 2009.