GI vill inte anlägga ny idrottsplats

Gotlands Idrottsförbund reagerar kraftigt mot att kommunen tycker att förbundet ska anlägga en ny idrottsplan, istället för Norrbackaplanen i Visby där det ska byggas bostäder.
I en skarpt formulerad skrivelse till kommunen påpekar Gotlands Idrottsförbund att det inte får bli så att idrotten går med på att släppa mark till bostäder och sen får ordna ersättningsanläggningar själva. Gotlands Idrottsförbund tycker att det här är en viktig principfråga som kommunen och den gotländska idrotten behöver enas om.