Radio Four fällt

Den lokala reklamradionkanalen på Gotland, radio Four Mix Megapol, har fällts av granskningnämnden för radio och tv.
Anledningen är att radiostationen otillbörligt gynnat kommersiella intressen, genom att vid sju tillfällen nämnt ett företagsnamn och spelat företagets reklamjingel utanför annonstid. Stationen fälldes också för att under sex sändningstimmar ha sänt för mycket reklam.