"Rederiaktierna övervärderade"

Gotlandsbolagets aktier är övervärderade. Det hävdar Svenska Dagbladets ekonomireporter Cecilia Aronsson.
Hon har tittat närmare på bolagets räkenskaper och funnit att styrelsen valt att dela ut pengar till aktieägarna istället för att satsa på nya tillväxtprojekt. Att allt fler passagerare reser med färjorna räcker inte, anser hon. -Rensas bolagets ekonomiska rapporter på fartygsförsäljningar, har rederiet försämrat sitt resutlat med drygt 15 procent, skriver hon. Trots det har aktiens värde fördubblats det senaste året. En ökning som är svår att motivera, anser hon och flaggar för en nedåtgående trend för Gotlandsbolaget.