Alfvénpris till Gunnar Bucht

Tonsättaren och sommargotlänningen Gunnar Bucht tilldelas årets Hugo Alfvénpris på 100 000 kronor.
Bucht har bland annat komponerat verket "Musik för Lau" för den speciella akustiken med lång efterklang i kyrkan. Gunnar Bucht har varit såväl professor i komposition på Kungliga musikhögskolan i Stockholm som rektor för samma skola. Under några år på 1970-talet var han svensk kulturattaché i Tyskland.