Gott betyg till boende vid Hajdes

Verksamheten vid Hajdes i Fröjel, får gott betyg av länsstyrelsen på Gotland som har tillsyn över socialtjänsten i länet.
Hajdes, som tidigare var skogsbruksskola, erbjuder särskilt boende och anpassad verksamhet enligt laget om stöd och service till vissa funktionshindrade. Samtliga boende har en dokumenterad personlig plan och bemanningen är anpassad utifrån behoven hos de boende konstaterar länsstyrelsen.