Läkare kan få olika lönetillägg för olika orter

Det kan komma att löna sig mer att arbeta i Hemse än i Roma, i alla fall för läkare.
Sjukvårdsledningen på Gotland vill ha olika lönetillägg för de läkare som arbetar utanför Visby. Det rör sig om 1500 kronor extra i månaden för en läkare som arbetar i Roma, 2500 kronor för Slite och 3000 för en läkare som arbetar i Hemse. Primärvårdssamordnare Andrea Widén säger att man i förslaget utgår från avståndet från Visby, eftersom det är där de flesta vill bo och arbeta. Om förslaget går igenom kommer även de läkare som redan arbetar i Slite, Hemse och Roma att få de extra pengarna som ett tillägg.