Gotländska tidningar satsar på TV och internet

Gotland kan få ett nytt mediehus. Det är företaget Gotlandspress som håller på att utveckla sin verksamhet för att satsa mer på ljud- och bildproduktion
Tanken är att lokala nyheter i framtiden först ska publiceras på internet, sedan sändas i närradio och lokal-TV och slutligen publiceras i de gotländska tidningarna. Enligt Lars Herlin, som är vd för Gotlandspress, finns en liknande satsning inom Norrköpings tidningar, och där står journalisterna nästan i kö för att få arbeta med både tidningsjournalistik, TV och material på internet.