Elpådrivare får användas i undantagsfall

Det blir tillåtet för slakterier att använda elektrisk pådrivare i undantagsfall från den första juli. Vid slakteriet i Visby används elpåfösare,men slakteriet ska byggas om och tanken är då att elpåfösare inte ska behövas.
Enligt jordbruksverkets nya bestämmelser blir det egentligen förbjudet att använda elektriska stötar i avsikt att styra djurens beteende. Men förbudet mildras så att slakterier ändå får använda elpådrivare i undantagsfall. Vid slakteriet i Visby används elpådrivare idag. Men målsättningen är att på sikt minimera användningen säger slakterimästare Björn Rudelius.