Kyrkogårdsträd får inte fällas

Väte församling får inte fälla träden på Väte kyrkogård. Det har länsstyrelsen på Gotland beslutat.
Endast den lind som står närmast kyrkan får sågas ner. De övriga träden ingår i en krans runt kyrkogården och bör enligt länsstyrelsen bevaras. Trädkransarna planterades på 1800-talet och anses ha stort kulturhistoriskt värde.