Gott om behöriga lärare till hösten

Det ser ljust ut på lärarfronten på Gotland inför höstterminen. På lågstadiet har samtliga lärare full behörighet och på mellan- och högstadiet finns endast ett fåtal lärare utan lärarexamen. Även på gymnasieskolan är de flesta lärarna behöriga.
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har flera faktorer bidragit till den positiva utvecklingen. De senaste årens rekryterings kampanjer har gett resultat, liksom satsningen på en attraktiv skola. Dessutom gar flera äldre lärare valt att jobba kvar i skolan efter uppnådd pensionsålder. Det enda orosmolnet inför höstterminen är att hitta bostäder till de nyinflyttade lärarna.