Äldreboenden på Gotland läggs ner

Äldreboendet Ekängen i Garda ska läggas ner har politikerna i social- och omsorgsnämnden beslutat.
Avvecklingen börjar så snart som möjligt och Björn Jansson, socialdemokratisk ordförande i nämnden, räknar med att Ekängen är nedlagt om ett till ett och ett halvt år. Det är också klart att Forsagården i Lärbro ska läggas ned, avvecklingen börjar antagligen år 2005. Det särskilda äldreboendet på Korpen i Visby ska också minska sina platser. Centerpartisterna i social- och omsorgsnämnden reserverade sig mot att kommunen därmed tar bort möjligheten att sprida det särskilda boendet så att folk har möjlighet att bo kvar nära sin hembygd.