Inget beslut om kyrkoherde i Öja

Kyrkonämnden i Öja pastorat, bordlade frågan om kyrkoherdetjänsten i Öja.
Kontraktsprosten HB Hammar sa upp sig i våras eftersom han var missnöjd med reslutatet av provvalet till biskop, där han var en av kandidaterna. Men nu har han återtagit sin uppsägning och vill vara kvar. Men tjänsten har redan utannonserats och två personer har sökt. Dessa två vill kyrkonämnden först träffa, innan man beslutar vem som som ska ha jobbet.