Speedwaybana stoppar bostadsbygge

Tekniska nämnden i Gotlands kommun är positiv till detaljplanen för bostadsbyggande vid Galgberget i Visby, men konstaterar att speedwaybanans verksamhet måste upphöra innan några bostäder kan bli aktuella.
Avtalet med speedwaylaget Bysarna är uppsagt, men det finns inga kommunala pengar till en flytt av speedwaybanan och bostäderna blir för dyra om speedwayflytten skall belasta tomtpriset.