Oljeeldning ersätter bränslepellets

Miljövänliga bränslepellets ersätts med oljeeldning i gotländska skolor och andra kommunala byggnader.
Anledningen är att pellets blivit allt dyrare och vid den senaste upphandlingen blir värmekostnaden för de minsta anläggningarna på landet dubbelt så dyr. Nu har tekniska nämnden beslutat att bygga in oljeaggregat igen för att spara pengar. Att det blir så dyrt med pellets beror på transporterna ochpå att det inte sker någon tillverkning av pellets på Gotland.