Atheneskolan växer snabbt

Atheneskolan i Visby har fått tillstånd av byggnadsnämnden att bygga ut med nya paviljonger i anslutning till skolan på A7-området.
Atheneskolan har drygt 100 elever och över 200 barn står i kö till skolan. Med de nya paviljongerna räknar skolledningen med att få plats med ytterligare drygt 70 elever till höstterminen. Dessutom kommer skolan att anställa sex nya lärare till hösten.