Krögare riskerar att förlora serveringstillstånden

Flera krogar på Gotland riskerar att förlora rätten att sälja vin och sprit.
Kommunens alkoholhandläggare har kontrollerat ett hundratal restauranger för att se hur de uppfyller de regler som finns, bland annat vad gäller ekonomi, kunskaper om alkohollagen, att de serverar lagad mat och har ett kök för allsidig matlagning. Av det hundratal krogar som kontrollerats har 20 fått anmärkningar, oftast för att det sakandes en serveringsansvarig person. Fem av restaurangerna hade så allvarliga brister att de kan förlora rätten att servera alkohol.