Hermesprojektet får pengar av länsstyrelsen

Projektet som går ut på att hjälpa ungdomar som inte klarar av eller orkar med skolan, till exempel genom att erbjuda praktikplatser, får 170 000 kronor i bidrag.
Hermesprojektet är - liksom föregångaren Herkules - ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och arbetscentrum. Och just att skolan och socialtjänsten haft liknande verksamhet kanske tyder på ett permanent behov av sån här samverkan, anser länsstyrelsen i sitt beslut.