JO kritiserar länsstyrelsen

Länsstyrelsen får kritik från justitieombudsmannen JO för hur man skött ett ärende som gäller misstänkt brott mot miljöbalken.
För två år sedan anmälde en privatperson att det byggts en grillplats på stranden vid ett naturvårdsområde utanför Visby. Länsstyrelsen anmälde det till åklagarmyndigheten, men lade inte upp det som något eget tillsynsärende. JO konstaterar att det hade varit mer korrekt av länsstyrelsen att fortsätta handläggningen av fallet på vanligt sätt, i väntan på att åklagaren skulle komma med sitt beslut. JO skriver i sitt beslut att man förutsätter att länsstyrelsen kommer att hålla sig till de korrekta rutinerna i fortsättningen.