Dåliga förskolelokaler i Burgsvik

Föräldrar på Sudret är kritiska till de lokaler där förskolan i Burgsvik håller till.
När allmän förskola infördes vid årsskiftet gick tre dagbarnvårdare ihop för att driva förskoleverksamhet i strandkyrkan i Burgsvik. Det var en lågbudgetvariant, enligt Eric Martell, socialdemokrat och 1:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden. Pengarna räckte helt enkelt inte till att bygga nya förskolelokaler så strandkyrkan skulle bli en provisorisk lösning fram till augusti i år. Men ännu har inget beslut tagits av politikerna om att bygga nya lokaler och föräldern Johan Sedersten säger att lokalerna i strandkyrkan inte är anpassade till barn och att det är svårt att bedriva en fungerande förskoleverksamhet där. Vi känner oss överkörda av kommunen eftersom informationen varit så dålig, vi har inte fått veta vilka planer som funnits och vad som varit på gång, säger Johan Sedersten. Eric Martell, 1:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden förstår föräldrarnas kritik och säger att både politiker och ledningen inom barnomsorgen måste bli bättre på information. Några pengar finns dock inte avsatte till nya lokaler varken för året budget eller nästa. Ett förslag som finns är att bygga en paviljong eller utbyggnad i anslutning till skolan i Burgsvik, ett byggs som skulle kosta mellan 3 och 4 miljoner kronor.