Gotlänning i tyngdlyftarnas OS-trupp

Ulf Stillman, Visby, har av Svenska tynglyftningsförbundet utsetts till ny OS-coach för svensk tyngdlyftning.
Avtalet med Ulf gäller i första hand till och med år 2004 men har också inriktning mot OS 2008. I uppdraget ingår bland annat att leda sammandragningar och läger för OS-aktuella lyftare, att planera verksamheter och träningar och göra uppföljningar och rapportera resultatutveckling.