Högskolerestauratör vill inte fortsätta

Restauranginnehavaren Anders Österdahl har sagt upp sitt kontrakt med högskolan på Gotland.
Anledningen är att det har blivit färre lunchgäster i högskolans restaurang, trots en dubblering av antalet studenter. Nu vill Österdahl dessutom bryta kontraktet med högskolan i förtid, på grund av sämre ekonomi och ändrade vanor bland elever och lärare. Elever går hellre ut o äter på kvällen än att stå i luchkö. Båda serveringarna i biblioteket och högskolan är samtidigt foajé och uppehålllslokal och saknar reserverade matbord. Högskolans matsal är dessutom bullrig och Anders Österdahl tror att förändringar måste till för att åter locka lunchgäster till lokalerna.