Matleveranser till daghem stoppas

En restaurang på östra Gotland får inte längre laga mat till barnen vid daghem i Ljugarn och i Lau.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid flera tillfällen konstaterat så allvarliga brister i livsmedelskontrollen och hygienen att tillståndet nu dras in. Ägaren till restaurangen har protesterat mot anmärkningarna. Men nämnden anser att ägaren tar för lätt på kritiken och beslutade att dra in tillståndet för matleveranser till daghemmen.