Alltfler utan jobb

Antalet arbetslösa på Gotland har ökat. Första juni fanns det 1533 personer som inte hade något arbete och som är registrerade hos arbetsförmedlingen.
Det är 200 fler än i fjol samma tid. Det är bland männen ökningen är störst, eller nio procent. Bland kvinnorna är ökningen fem procent. Procentuellt sett är arbetslösheten lika stor här som i hela landet - drygt fyra procent.