Cementas fartyg sålda till Norge

Det är nu klart att Cementas fartyg Sunnanvik, Östanvik och Västanviks säljs till det norska rederiet Klaveness.
På de tre fartygen finns idag ett 60-tal anställda. Även om fartygen nu sålts så kommer de under tio år att hyras av Cementa för att fortsätta med cementtransporterna från Slite och Degerhamn. För de anställda väntas därför inga förändringar den närmaste tiden. Och fartygen kommer även fortsättningsvis att segla under svensk flagg. Anledningen till att Cementa säljer fartygen uppges vara att bolaget vill fokusera på kärnverksamheten, det vill säga cementtillverkningen.