GEAB sänker priserna

Det gotländska elbolaget, GEAB sänker priserna på el från och med första augusti.
Priset sänks med drygt 10 öre per kilowattimme för alla kunder tillsvidarepris. Det är prisernas på elbörsen som gått ner och som gör att även Geab nu kan sänka sitt pris.