Flyktingfrågan aktuell i Almedalsveckan

Nätverket utan Gränser, som bland annat arbetar för att boende vid Migrationsverkets anläggning vid Gustafsvik ska få bo kvar, vill att de gotländska politkerna agerar i frågan under Almedalsveckan.
Nätverkets företrädare Kerstin Blomberg påpekar att Gustafsviksfrågan inte bara handlar om medmänsklighet utan också om arbetstillfällen på Gotland. Dels arbetar nära 20 personer vid anläggningen och dels finns det många bland flyktingarna som har hög utbildning som till exempel läkare. Dessutom betalar Migrationsverket hyra för anläggningen så länge kontraktet med Gotlandsresor gäller. Nätverket vill nu att de asylsökande ska få bo kvar på Gotland tills deras ärenden är avgjorda och att politikerna ska jobba för att Gotland på sikt får en permanent flyktingförläggning.