Simskola för invandrarbarn

En ny simskola som i första hand vänder sig till barn till invandrare och låginkomsttagare startas i Visby.
Utbildningen genomförs av Livräddningssällskapet på uppdrag av Räddningsverket. - Många har inte råd att gå i simskola och invandrare kan vara svåra att nå, säger Kjell Thuresson från Livräddningssällskapet på Gotland. 60 barn kommer att delas in i sex grupper med tio barn i varje. Under fyra veckor kommer dom att träna på att lära sig simma, 45 minuter om dagen fem dagar i veckan. Det är lite mer än en vanlig simskola, räddningsverket som betalar för simskolorna runt om i landet kallar den för "självskyddssimskola".