Försvaret anser att DC 3:an bör bärgas

Det är tekniskt möjligt att bärja den nedskjutna svenska DC 3:an som nyligen hittades på drygt 100 meters djup öster om Gotska Sandön.
Traditionen inom flygvapnet är att havererade flygplan bärgas. Det som gör DC 3:an speciell är att den legat på havets botten i över 50 år. Planet ligger delvis nedsjunket i bottenslammet och uppges vara väl bevarat. Några kvarlevor efter besättningsmännen har inte upptäckts, varken i eller i närheten av planet.