Dålig luft i skolorna

En rad gotländska skolor har dålig inomhusluft. Arbetsmiljöverket vill nu att kommunen åtgärdar problemen.
Det är 14 skolor på ön där luften inte anses tillfredsställande. Det gäller skolorna i Stenkyrka, Fole, Hörsne, Vänge, Endre, Kräklingbo, Östergarn samt lekskolan Tranan. I Visbyområdet måste kommunen åtgärda luften i Västerhejde, Träkumla, Tjelvar, Norrbaka samt i Musikskolan och på fritidshemmet Laborator. Senast den första september vill arbetsmiljöverket veta vad kommunen tänker göra åt inomhusluften i skolorna.