M/S Visborg blir Polenfärja

Det är nu klart med försäljning av M/S Visborg. Och det är en affär som ger Gotlandsbolaget en god vinst.
Det är ett dotterbolag till polska Polferries som köpt det och fartyget ska trafikera linjen Gdansk-Nynäshamn, under namnet M/S Scandinavia. Försäljningen ger rederiet en vinst på 135 miljoner kronor, efter skatt.