Fornlämningar undersöks i Visby

En arkeologisk undersökning ska göra på fastigheten Artilleriet på A 7-området i Visby.
Det är kommunen som vill anlägga odlingslotter på området, men i närheten har det hittats flera boplatser frå förhistorisk tid och dessutom en silverskatt. Länsstyrelsen bedömer att det är stor sannolikhet för att det finns fler fornlämningar i området som därför ska undersökas närmare innan odlingslotterna får anläggas. Även delar av Strandgatan i Visby ska undersökas innan Gotlands Energiverk kan lägga ner en fjärrvärmeledning i gatan.