Kritik mot hovrättsdom som tillåter spott på polis

Svea Hovrätt ändrar domen för de fyra poliser på Gotland som i en tingsrättsdom tidigare i vår fått skadestånd för att ha blivit spottade i ansiktet.
Hovrätten anger att poliser i sitt yrkesutövande bör ha större mental beredskap att möta våld och hot än privatpersoner. Poliser ska helt enkelt räkna med att sånt kan inträffa. Men Sune Jacobsson, som är facklig ordförande för polisen på Gotland, är besviken över domen. I mitten av april dömde Gotlands tingsrätt en person att betala kränkningsersättning till fyra poliser. De fyra poliserna hade vid omhändertagande av den dömda mannen blivit spottade i ansiktet. Efter överklagande har nu hovrätten ändrat tingsrättens dom. De poliser som fåttt motta slag av den omhändertagne mannen får ersättning, men de som anmält att de blivit spottade på får ingen ersättning för kränkning. I hovrättens dom står det polismän ska ha en mental beredskap att möta våld och hot och att kränkningen i dessa fall är vad man som polisman anses får tåla. Men Sune Jacobsson tycker inte att en polis ska behöva tåla att bli spottad i ansiktet.