Resande på Visby flygplats fortsätter att öka

Antalet flygpassagerare i Sverige minskade första halvåret i år - men Gotland är ett av få undantag.
I hela landet minskade antalet flygpassagerare med sju procent under årets första sex månader. Utrikesresorna minskade mest, men även inrikesflygningar har minskat, uppger Luftfartsverket. Endast tre flygplatser i landet redovisar ökade passagerarsiffror. Det är Bromma som ökat med 22 procent, Visby som ökat med 3 procent och Ronneby som ökat med 2 procent.