Fåglar krockar sällan med vindkraftverk

Det är inte så vanligt som man kan tro att fåglar kolliderar med vindkraftverk, säger fågelforskaren Jan Pettersson.
Fåglar kan oftast flyga över eller förbi, säger Jan Pettersson som deltar idag vid ett seminarium på Gotland om vindkraftens inverkan på fågel, fisk och hav. Däremot påverkas flygvägen eftersom fåglarna undviker verken.