Jordbruksministern nöjd med betlösning

Ett gynnsamt företagsklimat och bra regler för näringsverksamheten ska lösa gotlänningarnas problem med dyra fraktkostnader till fastlandet. Det säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, som förlitar sig på gotlänningarnas påhittighet.
Några konkreta svar när det gäller fraktproblemen, kan dock inte jordbruksministern ge. Ann-Christin Nykvist säger också att hon är nöjd över hur frågan om sockerbetsproduktionen har lösts på Gotland. - Danisco har tagit ett visst ansvar för att hjälpa odlarna på Gotland så just nu ser det tämligen bra ut för sockerbetsodlarna på Gotland, säger jordbruksministern.